Design Value Index online kalkulátor

Tato online aplikace slouží pro odhad potenciálu investice do oblasti designu (DVI) a je primárně je určena pro malé a střední firmy (max. 250 zaměstnanců).
Před vyplňováním hodnot si důkladně přečtetě Dokumentaci (PDF soubor 268kB).

Pro pokračování je nutné vyplnit IČO (IČ) Vaší firmy,
ve které budete uvažovanou investici do designu aplikovat:


Copyright © 2020 Univerzita Tomáše Bati
Tento software vznikl za podpory TAČR (TL02000255 - Manažerský model hodnoty designu pro konkurenceschopnost MSP v ČR).

v2.5